Αρχιτεκτονική
Αναλαμβάνουμε την ανέγερση της κατοικίας σας και εξ'ολοκλήρου τον σχεδιασμό και τις κατάλληλες ενέργειες για την έκδοση αδειών. Προσφέρουμε αρχιτεκτονικές λύσεις ανάλογες με τους κανονισμούς της εκάστοτε περιοχής μελέτης και παράλληλα βασισμένες στην προσωπικότητα και τις ανάγκες του κάθε χρήστη.
 • Αρχιτεκτονικές λύσεις
 • Επίβλεψη έργου σε όλα του τα στάδια
 • Μεθόδους υλοποίησης του έργου
 • Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση
 • Συντονισμό κατασκευαστικών εργασιών
 • Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή σύγχρονων κατοικιών
 • Ενεργειακά αυτόνομες κατοικίες
Μηχανολογικά
Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικοδομικής άδειας και την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Εγκαταστάσεις ύδρευσης
 • Εγκαταστάσεις αποχέτευσης και όμβριων
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού
 • Φωτοβολταϊκές μελέτες
 • Ενεργειακά πιστοποιητικά
Άδειες
Το γραφείο ειδικεύεται στην μελέτη και εκπόνηση όλων των ειδών άδειες. Κάποιες από αυτές είναι:
 • Πολεοδομικές άδειες
 • Άδειες κατεδάφισης
 • Άδειες μικρής κλίμακας
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων